За Корабно
Машиностроене - Варна

За Русенска
корабостроителница

Кораби