Проекти
За Корабно
Машиностроене - Варна

        МЕХАНИЧЕН ИНЖЕНЕРИНГ

Проектиране
Управление на проекти
Производство и монтаж на секции, панели, блокове за кораби, съдове за технологични процеси, люкови закрития,метални изделия
Монтаж и ремонт на тръбни инсталации
Монтаж на помпи, вентили и фитинги
Всички видове заварки
Ремонт на двигатели и машини
Монтаж и ремонт на механични задвижвания
Почистване чрез помпи високо налягане и пясъкоструене
Инсталация и пускане

        ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ

   Проектиране
   Управление на проекти
   Контролно измервателни прибори
   AC и DC генератори и автомарика
   PLC и SCADA програмиране и инсталиране
   Алармени панели и системи за мониторинг
   Системи за пожароизвестяване и пожарогасене
   Инсталация и пускане