Проекти
За Бургаска
корабостроителница

        H2 Energy Inc, заедно със своите клонове
     в западна Африка


        Бургаски Корабостроителници АД - Бургас

        Булярд Корабостроителна Индустрия АД - Варна

        Корабно Машиностроене АД - Варна

        Кораборемонтен Завод ОДЕСОС АД - Варна

        Морска Техническа Групировка Делфин АД - Варна

        Русенска Корабостроителница Русе АД - Русе

        Русенска Корабостроителница Ремонт ООД - Русе

        Биндер ЕООД Русе

        Триест 5 ЕООД - Бургас

        Техноконтакт Интернейшънъл ООД

        Палмо АД

        Обединение Съвременни Ситеми

        Нетсис ЕООД - Варна