Проекти
За Корабно
Машиностроене - Варна        Булярд Корабостроителна Индустрия АД - Варна

        Бургаски Корабостроителници АД - Бургас

        Кораборемонтен Завод Порт - Бургас

        Кораборемонтен Завод ОДЕСОС АД - Варна

        Русенска Корабостроителница Русе АД - Русе

        Корабно Машиностроене АД - Варна

        Морска Техническа Групировка Делфин АД - Варна