Проекти
За Корабно
Машиностроене - Варна

        МАЯК-К ООД е регистрирана през 2003 г. Фирмата е специализирана в корабостроене, кораборемонт, преустроиство на кораби, корабни инженерни услуги, а също така и в производство и инсталация на механични конструкции съоръжения, съдове за технологични процеси и тръбна разводка. МАЯК-К осигурява широк диапазон от инженерни и производствени решения с високо качество на конкурентни цени. МАЯК-К предлага цялостно проектирине и инженеринг на електро-механични съоръжения и инсталации, включително и съвременни системи за контрол и управление. Фирмата може да изпълнява в минимални срокове дейности в съотвествие с всички класификационни стандарти, спазвайки изискванията за техника на бесопасност и екология.

        Централният офис на МАЯК-К е в Бургас. Фирмата притежава склад и производствени мощности с краново оборудване и напълно обзаведени цехове за механичен и електро -инженеринг, метални заготовки и заваряване. Стратегически партньор на МАЯК-К е H2 Energy Inc, заедно със своите клонове в западна Африка. Съвместната дейност на МАЯК-К и H2 е фокусирана върху услуги в направленията корабен и механичен инженеринг, и тръбни системи за секторите петрол и газ, морско и речно корабортроене и кораборемонт, и вътрешни водни пътища.

        МАЯК-К има повече от 200 сециалисти на редовен трудов договор. Фирмата осигурява мобилни групи от квалифицирани механични и електро-инженери, тръбари, заварчици и корпусници за спешни и планови ремонти.

Свали фирмения профил на МАЯК-К ООД.